"If you embrace earth, heaven will chase you" - oud taoistisch gezegde


critical alignment yoga "tot op het bot"

De stress en spanningen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd zijn vaak als patronen en voorkeurshoudingen ingesleten. Deze spanningen en patronen belemmeren ons om ontspannen en vrij te bewegen en te leven. Je kunt daardoor het gevoel hebben niet lekker in je vel te zitten. 

 

Critical Alignment Yoga is een vernieuwende yogavorm van Nederlandse bodem en is gericht op het ontmoeten en doorbreken van deze spanningspatronen waardoor de vrijheid van bewegen en leven steeds meer toeneemt. Kenmerkend in deze vorm is de heldere techniek en het gebruik van speciaal ontwikkelde hulpmiddelen.

 

Door middel van deze hulpmiddelen komt er druk op spieren, wervels en gewrichten. De weerstand en verhardingen in het lichaam worden opgezocht om er vervolgens niet uit weg te bewegen en de beweging ook niet erdoorheen te drukken. Om dit mogelijk te maken is er continue aanwezigheid nodig. Mindfulness of opmerkzaamheid van het lichaam wordt zo beoefend.

 

Tijdens de directe ervaring in het moment kan de spanning met hulp van de ademhaling worden losgeweekt. De gebieden raken beter doorbloed en meer ontspannen. Als de verharde spieren en weefsels weer in beweging komen, wordt het skelet steeds minder in een vorm ‘gedwongen’. Hierdoor neemt de mobiliteit van de gewrichten en de wervelkolom toe. Door te ontspannen binnen de dynamische houdingen krijgen de onderliggende, diepere spier- en botstructuren ook de mogelijkheid deze ontspanning actief te ondersteunen. Door vanuit deze ontspanning te bewegen is wordt er weer kracht opgebouwd in de houdingsspieren van het lichaam.

 

Dit zorgt ervoor dat het lichaam een nieuwe en open houding aanneemt. Het lichaam komt meer in balans, de adem wordt vrijer en ruimer.  Dit heeft een positief effect op het verminderen van rug-, nek-, en schouderklachten of andere beperkingen. De therapeutische waarde van Critical Alignment Yoga wordt verder uitgewerkt in Critical Alignment Therapie.

 

Kijk hier voor meer informatie over de Critical Alignment Yoga en het boek van Gert van Leeuwen

  

Kijk op het lesrooster om te zien wanneer deze les gegeven wordt

critical alignment yoga tot op het bot