voorwaarden AnahataYoga


inschrijving en betaling lessen

 • Betaling voor de lessen gaat per blok. Je ontvangt ca. drie weken voor het nieuwe blok een bevestigingsmail met het te betalen bedrag en de lesdata voor het nieuwe blok. Je betaalt dan het lesgeld voor of op de eerste les van het nieuwe blok. Per bank op rekening NL51TRIO0197755348 t.n.v. Yogapraktijk Anahata of contant  op de eerste lesdag van het blok.
 • Deelname aan doorlopende wekelijkse lessen is voor minimaal één blok. De lessen hebben een doorlopend karakter, je kunt op elk moment instromen, mits er ruimte is in de groep. Je inschrijving geldt voor een vaste dag en tijdstip. Inschrijven kost 10 euro. Je kunt instromen op elk moment, mits er ruimte is. Het lesgeld voor het eerste blok wordt aangepast naar rato van het aantal resterende lessen in dat blok. Stroom je binnen 3 weken van het eind van het blok in, dan betaal je voor die resterende lessen + het nieuwe blok.
 • De opzegtermijn bedraagt 3 weken voor het einde van een blok. Opzeggen uitsluitend per e-mail, als je later opzegt wordt er € 40 in rekening gebracht. Midden in een blok stoppen is dus niet mogelijk. Ook na het laatste blok voor de zomerstop geldt dat je automatisch doorgaat voor het volgende blok, tenzij je tijdig en per e-mail opzegt.
 • Als je tijdens een blok besluit te stoppen of op vakantie gaat, ontvang je geen geld terug. Bij langdurige ziekte (langer dan 4 weken) of zwangerschap graag overleggen met Marion. In principe wordt het lesgeld na een wachttijd van 4 weken "bevroren".
 • Als er vanwege onvoorziene omstandigheden maximaal 2 lessen per jaar niet door kunnen gaan, dan kunnen deze worden ingehaald op een andere lestijd. Gaat het om meer lessen dan worden deze niet gegeven lessen verrekend met lesgeld van het volgende lesblok.
 • Privélessen kunnen tot 24 uur voor de les kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden. Daarna wordt de les volledig in rekening gebracht.

inhalen en afmelden van lessen

 • Als je een keer niet naar de les kunt komen, graag afmelden door afmeld/inhaallijst in te vullen in het halletje van de yogastudio, korter dan een week van te voren graag sms-en of whatsapp-en naar de docent van je groep (telefoonnummers vind je in de bevestigingsmail van elk blok).
 • Gemiste of te missen lessen kunnen ingehaald worden op andere lestijden, in dezelfde lesweek of 3 lesweken ervoor of daarna. Bij voorkeur geef je dit aan op de afmeld/inhaallijst in het halletje van de yogastudio. Lukt dit niet, dan kun je sms-en of whatsappen op de dag dat je wilt inhalen naar de docent van die groep (de telefoonnummers vind je in elke bevestigingsmail van elk blok) of er kan worden ingehaald. Geen inhaalverzoeken via mail s.v.p. Je kunt ook gewoon komen met een (klein) risico dat het te vol is en dat je naar huis moet. Het kunnen volgen van een inhaalles is een service en niet een automatisch recht. In je vaste les is je plek gegarandeerd.
 • Gemiste lessen worden niet verrekend met het lesgeld en niet achter een blok aangeplakt. Na drie lesweken na de lesweek van de gemiste les vervalt de mogelijkheid om niet ingehaalde lessen alsnog in te halen. Je bent zelf verantwoordelijk om je gemiste lessen op tijd in te halen.

 

Annuleringsvoorwaarden workshop en intensive bij Anahatayoga

 • Tot 14 dagen voorafgaand aan de workshop: volledige restitutie van het workshopbedrag
 • Vanaf 14 tot 7 dagen voorafgaand aan de workshop: 50% restitutie van het workshopbedrag
 • Vanaf 7 dagen voorafgaand aan de workshop: geen restitutie van de workshop

workshops en weekenden op andere locatie hebben mogelijk andere annuleringsvoorwaarden, bij inschrijving wordt je hiervan op de hoogte gebracht.

algemeen

 • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docenten zijn volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke kwetsuren of materiele schade, die al dan niet direct of niet direct in verband staat of in verband kan worden gebracht met het deelnemen aan de lessen
 •  Wanneer je fysieke klachten hebt meld dit dan aan de docent voorafgaand aan de les.
 • Wanneer je zwanger bent, meld dit dan aan de docent voorafgaand aan de les.
 • AnahataYoga werkt met goed opgeleide, ervaren en gecertificeerde yogadocenten. De vaste docent van een groep kan vervangen worden door een andere docent i.v.m. trainingen en opleiding, reizen of ziekte. Bij hoge uitzondering kan het zijn dat een les vervalt.
 • Een yogaseizoen bevat 36 lesweken. In schoolvakantieweken is er geen les. Dit zijn de herfstvakantie, kerstvakantie, carnavalsvakantie, meivakantie en zomervakantie.
 • Verder zijn er een aantal vrije dagen waarop er geen les is: 1e en 2e paasdag, koningsdag, hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, sinterklaasavond. Als je vaste lesdag valt op een van deze vrije dagen, dan kun je deze les inhalen op een andere dag volgens de inhaalregeling.