privacyverklaring


Privacy verklaring Anahatayoga

 

Anahatayoga hecht grote waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Anahatayoga is de 'verantwoordelijke' in de zin van de AVG en daarmee verantwoordelijk voor de eerlijke en rechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. 

 

Over AnahataYoga

AnahataYoga biedt de volgende diensten aan: het verzorgen van yogalessen en workshops

AnahataYoga beheert de volgende websites: www.anahatayoga.nl en www.yogapraktijk.nl

 Anahatayoga is gevestigd aan Sint Gerardusplein 21, 5644 NG te Eindhoven, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Anahatayoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief: email adres, voor en achternaam

Wanneer je bij ons lessen en workshops volgt Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. bankrekeningnummer (alleen bij automatische incasso)

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij aanvang van de lessen mondeling of per email door jou verstrekte gegevens over gezondheidsaspecten. Bij yogatherapie verwerkt Anahatayoga via een intakeformulier gevoelige persoonsgegevens van jou aangaande de gezondheid, en eventuele klachten die relevant zijn voor het deelnemen aan therapeutische lessen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Anahatayoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Om de lessen aan te laten sluiten aan jouw fysieke mogelijkheden

·        Verzenden van onze nieuwsbrief.  

·        Contact met de cursist te kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·        De cursist te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 Anahatayoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Anahatayoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld

 Persoonsgegevens > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

Adres > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

E-mailverkeer > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

Betaalgegevens > 8 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Anahatayoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Anahatayoga gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anahatayoga.

 

Anahatayoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Anahatayoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marion@anahatayoga.nl

 

 

Eindhoven, 1 juli 2018